Bohužel, v životě nastávají chvíle, kdy nastal čas rozejít se s člověkem, s nímž jsme sdíleli společný život a rozhodli se vstoupit do manželství.

Je to smutná událost, ale mnohdy nevyhnutelná. A bolestivá. Bolestivé je samozřejmě i řešení administrativních záležitostí spojených s rozvodem. Pakliže jste se opravdu rozhodli manželské soužití ukončit, je rozvod nezbytným krokem, který je nutno učinit.

Jak se rozvést „v klidu“ (nesporně)?

Záleží na tom, nakolik jste schopni s parnerem či partnerkou komnunikovat.

Ideální variantou je samozřejmě nesporný rozvod, na kterém se dohodnete. Soudní stání je v takovém případě pouze formalitou, leč aby tomu tak bylo, je nutno soudu doložit určité lisitny.

Jaké podmínky musíte splnit, aby došlo k nespornému rozvodu?

Pokud druhý manžel s rozvodem souhlasí, sepište návrh (žalobu) na rozvod manželství. Aby mohl soud přistoupit k tzv. „nespornému rozvodu“, tzn. abyste se v soudní síni zdrželi co nejkratší dobu…

 • musí manželství trvat nejméně rok a 6 měsíců spolu již nežijete,
 • máte-li nezletilé děti, dohodněte se na úpravě poměru k nezletilým dětem a podejte návrh na schválení dohody rodiču ve vztahu k dětem,
 • uzavřete dohodu o úpravě majetkových poměrů a vyřešte své bydlení na dobu po rozvodu.

Budete tedy potřebovat celkem 3 listiny.

 • Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměru k nezletilým dětem
  • Právě tato podmínka v praxi přináší nejvíce problémů a bohužel se mnohdy úkaže jako nesplnitelná.
  • Rozumný rodič si přeje, aby byly děti rozvodem co nejméně zasaženy. Je proto i v jeho zájmu dohodnout se s druhým rodičem na tom, jak to bude s dětmi po rozvodu.
  • Je třeba si uvědomit, že druhý rodič má stejné právo na styk s dětmi jako Vy. Děti zároveň potřebují druhého rodiče. Ačkoli se můžete cítit ukřivděni, není to důvod, abyste otci/matce, ale předcevším dětem, upírali právo vídat se s tím druhým. Nemyslete jen na sebe. Uvědomte si, že celá záležitost je nepřijmená pro všechny zúčastněné. Zahoďte své ego a myslete na děti!!! Na jejich blaho a touhu mít oba rodiče.
  • Dohodněte se proto na pravidlech styku s dětmi a na výši výživného. Pokuste se vnímat věc očima toho druhého a také dětí.
  • Oslovte orgán sociálně právní ochrany dětí (na místním obecním úřadě). Může Vám pomoci se dohodnout.
  • Dospějete-li k dohodě, sepište ji a podejte návrh k soudu na její schválení.
  • Pokud dohoda neodporuje zájmu nezletilých dětí, soud dohodu schválí.
  • Po právní moci rozsudku o schválení dohody se otevírá cesta k rozvodu.
 • Dohoda o uspořádání majetkových poměrů a bydlení na dobu po rozvodu
  • I zde v praxi nastávají komplikace a po právní stránce se jedná o velmi komplikované spory.
  • Podstatou dohody je vypořádat majetek, který spadá do společného jmění manželů.
  • Dohoda má vždy přednost před zákonem. Jak si uspořádáte majetkové poměry je čistě na Vás.
  • Zohledněte, nakolik se druhý z manželů zasloužil o společné jmění, ALE…
  • Nezapomeňte na to, že i péče o dítě a domácnost je důležitá a srovnatelná s „vyděláváním peněz“.
  • V dohodě určete, který majetek připadne tomu kterému z manželů. Nezapomeňte na úspory a peníze na účtech. Byť jsou účty vedeny na jméno jednoho z Vás, prostředky na nich spadají do SJM. Stejně tak je tomu se spořením.
  • Pokud máte v SJM nemovitosti, je třeba je specikovat tak, aby vše prošlo přes katastrální úřad. I drobná, formální vada, může vést k zamítnutí návrhu.
  • Vlastníte-li nemovitosti, je třeba podat katastrálnímu úřadu návrh na vklad změn, a to do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Dokud KÚ vklad neprovede, není změna účinná a po uplynutí této lhůty se stáváte podílovými spoluvlastníky.
  • Vypořádejte i dluhy. V případě zajišténí zástavním právem, kontaktujte banku.
  • Dohodněte se, kde kdo bude bydlet.
  • Nezapomeňte na dohodě ověřit podpisy.
 • Návrh na rozvod manželství
  • Pokud jste se dohodli na úpravu styku s dětmi a úpravě majtekových poměrů, jedná se o nejjednoduší část.
  • V žalobě stručně vylíčíte důvody rozpadu Vašeho vztahu (vzájemné odcizení apod.).
  • Uvedete, že manželství trvalo minimálné rok a šest měsíců spolu nežijete.
  • Oba se k návrhu připojíte (podepíšete).
  • Sdělíte soudu, že jste podali návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k dětem a připojíte dohodu o majetku s ověřenými podpisy.
  • Samotné jednání o rozvodu by měla být formalita. Soudce se Vás dotáže, zda na návrhu trváte a považujete uvedené skutečnosti za nesporné. Pokud potvrdíte, že ano, nemělo by to trvat déle, než 10 minut.
  • Soud vyhlásí rozsudek. Můžete se vzdát práva na odvolání.
  • Doručením nabude rozsudek právní moci, a jste rovedeni.
  • Po právní moci rozsudku o rozvodu manželství je všemu konec.
  • Pokud jste však vlastnili a vypořádávali nemovitosti, musíte podat návrh na vklad změn k nemovitostem příslušnémnu katastrálnímu úřadu.

Byť ustanovení občasnkého zákoníku (§ 757) působí poměrně jednoduše, jak už to bývá, je třeba dostát výše uvedeným formálním požadavkům.

Jak to probíha?

Nevíte-li si rady, nebo nechcete-li se přípravou listin zatěžovat, konaktujte nás.

Sejdeme se. Na úvodní schůzku si přinesete oddací list, rodné listy dětí a údaje o majetku.

Nemáte-li příliš času, pošlete nám podklady mailem.

Přípravíme nezbytné listiny, které Vám zašleme k případným připomínkám. Jakmile bude vše hotovo, podáme je příslušnému soudu.

Máte-li nezletilé děti, rozhodne soud nejprve o schválení dohody o úpravě poměrů. Po právní moci rozhodnutí bude nařízeno jednání o rozvod manželství. To bývá zpravidla (v případě nesporného rozvodu) formalitou.

Po rozvodu manželství podáme příslušný návrh na vklad změn vlastnického práva do Katastru nemovitostí. (V případě zajištění úvěru zástavním právem pro Vás připravíme žádosti pro banku).

Kolik to stojí?

Ať už se rozhodnete připravit vše svépomocí nebo využít advokáta, vždy zaplatíte soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč za návrh na rozvod. Návrh na schválení dohody o dětech je od soudního poplatku osvobozen.

Vlastníte-li nemovitosti, je třeba počítat rovněž se správním poplatkem katastrálnímu úřadu ve výši 1.000,-Kč.

V případě, že nevlastníte nemovitosti, zpracujeme Vám vše potřebné za 11.000,-Kč. (V ceně nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky).

Pokud nemovitosti vlastníte a není jich více než 5, zpracujeme veškeré listiny za 14.000,-Kč. (V ceně nejsou zarnuty soudní a správní poplatky).

U více než 5 nemovitostí máte 5 nemovitostí v častce 14.000,-Kč. Za každých dalších 5 nemovitostí si účtujeme částku 700,-Kč. (V ceně nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky).

Kontaktujte nás!

Máte otázky, na které jsme Vám neodpověděli?

Chcete využít našich služeb a rozvést se „v klidu“?

Napište nám e-mail na e-mailovou adresu grimm@danielgrimm.cz, případně volejte na telefonní číslo 777 499 343.

Uvědomujeme si, že rozvod bolí. Naším záměrem je Vám v této tězké situaci pomoci.

Mgr. Daniel Grimm, advokát