Profesní životopis

V praxi advokáta pokládám za jednu z nejzajímavějších věcí možnost pronikat do složitých právních problémů a řešit bezprecedentní situace. Vedle orientace v měnící se legislativě kladu důraz na schopnost dedukce. Mám výborný přehled v teorii práva, která mě zajímá již od časů studia. Věci neposuzuji mechanicky – vytvářím konkrétní, nikoliv šablonovitá řešení. Odpovědně vážím veškeré aspekty, dopady a důsledky spolupráce. Váš případ neberu jako rutinu.

8/2015 samostatný advokát, zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16 369

1/2012 – 7/2015 advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Gabriela Milotová, Frýdlant nad Ostravicí

12/2006 – 3/2011 praktikant v Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Gabriela Milotová, Frýdlant nad Ostravicí

2011 – 2012 Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta – realizace přednáškových kurzů v rámci doktorského studia: Občanské právo, Design jako předmět duševního vlastnictví

2006 – 2011 magisterské vzdělání na Masarykově univerzitě Brno, Právnická fakulta: Právo a právní věda (Katedra občanského práva); diplomová práce Zrušení ochranné známky pro neužívání

Kompletní realizace

Rád realizuji případy komplexně, včetně zajištění neprávních úkonů. Podle charakteru Vašeho zadání a potřeb Vám zabezpečím další odborníky (finanční poradce, realitní makléře, daňové specialisty). Vy se nemusíte o nic starat.

Průběžné vedení případem

Klienta se snažím vést a zároveň zbytečně nezatěžovat. Během řešení Vašeho případu Vás průběžně informuji o postupu, abyste měli přehled. Vím, že jsou pro Vás důležité i zdánlivě nepodstatné informace, například že se prozatím nic neděje, protože Vaše věc leží u soudu a čeká.

Pro bono

...je bezplatná služba pro ty, jimž je pomoc z finančních důvodů nedostupná. Pokud naznám, že jste v právu a obhajoba má smysl, lze k ní přistoupit. Jsou-li u Vás splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, pomohu zažádat o advokáta ex offo (zdarma). Pro bono realizuji nejraději pro neziskové organizace, s jejichž posláním se ztotožňuji. Tato forma nefinanční pomoci má pro mě vysokou hodnotu.

Klienti

Advokacie je pro mě kombinací náročného řemesla a umění jednat s lidmi

"Daniel má velký rozhled v mnoha oborech práva. V komplikovaných případech k němu posíláme klienty, kteří jsou ve velmi tíživých životních situacích. Reaguje operativně a dá se s ním snadno domluvit. Je pečlivý, komunikativní, aktivní a vstřícný. Od našich klientů pak často přichází vynikající zpětná vazba - jsou z něj nadšeni. Já osobně mám moc rád jeho smysl pro humor."

"Mám pocit, že pro Daniela není nikdy nic problém. Nachází nejelegantnější řešení, která jsou přitom správná. Daniel připravil náš spolek na změnu právního statusu, upravil stanovy a pomáhal s volbou nového předsedy. Se soudem vyřídil všechny náležitosti. Jedná velmi rychle. Naše dlouhodobá spolupráce mě opravdu těší."

"Daniel Grimm zajišťuje pro naši společnost kompletní právní servis. Stará se o vše, od pracovně právních věcí přes záležitosti statusů obchodních korporací, až po smlouvy nejrůznějších typů. Daniel vlastně stojí za veškerou smluvní agendou, kterou v praxi používáme a poskytuje nám konzultace k různým právním otázkám, s nimiž se setkáváme. Neměnil bych."

Mgr. Tomáš Kocián, právník sociálně-právní poradny, Vzájemné soužití o. p. s., Ostrava

Mgr. et BcA. Pavla Masaříková, učitelka, Základní umělecká škola Třinec; lektorka a předsedkyně THeatr Ludem, Ostrava

Vítězslav Ficek, jednatel, Altabix s. r. o.

Ve své praxi striktně zachovávám mlčenlivost a diskrétnost. Všechny reference a loga jsou zveřejněny s písemným souhlasem uvedených klientů a partnerů.

Jaký jsem člověk?

Když neprávničím...

„Sbírám zkušenosti, které vedou k systematickému poznání sebe sama.“

Klasická cesta od koncipienta ke spolumajiteli renomované kanceláře mě nikdy nelákala. Vždy jsem toužil být svým vlastním pánem. Jsem Daniel Grimm.

Své kořeny mám v Ostravě.  Líbí se mi specifická atmosféra průmyslového města, jeho svérázní lidé a život v něm. Velkou vášní je mi pohybové divadlo a pantomima. Baví mě zpěv, hudba a tanec. Mám rád přírodu, hlavně stromy, cvičím jógu. Zajímá mě jihoamerická liána a chci se naučit hrát na africké bongo. V mém životě hrají prim sebepoznání a vědomý osobní rozvoj.

„V okamžiku obhajoby chci být tím největším expertem
na Vaše téma.“