S čím přicházíte?

S chladnou hlavou rozpleteme složité

  Mobilní spojení

  +420734412648
  Pokud mě nezastihnete telefonicky, kontaktujte mě, prosím e-mailem.

  Sídlo

  Janáčkova 1089/20, 702 00 Ostrava

  Pobočka

  Husova 653, 749 01 Vítkov

  E-mail

  kancelar@danielgrimm.cz

  Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 16369
  IČ: 04191307 | DIČ: CZ8609266028 | BÚ: 8900319769/5500