Odborné znalosti, erudice a zkušenosti tvoří jen základ mé práce.
Pouze bližší poznání lidí, kterým pomáhám, mi umožňuje správně rozpoznat jejich potřeby.
Získat si Vaši důvěru považuji za skutečný úspěch.

Oblasti praxe

V čem Vám mohu pomoci...

Právo v celé šíři

...kdo se v tom má vyznat? Pojďme na to schematicky.

Právo

Soukromé

Veřejné

Rodinné

Pracovní

◉ Obchodní

◉ Občanské

Finanční

Trestní

Ústavní

Správní

Procesní

Sociální zabezpečení

Životní prostředí


Jednání podnikatelů
Obchodní korporace
Věcná práva
Závazky
Právní vztahy mezi podnikateli
Soutěžní právo
Dědické právo
Duševní vlastnictví
Právní vztahy mezi podnikateli

Spor. Kauza. Případ. Filozof Aristoteles říká, že se jedná o něco, co není nevyhnutelné, tedy o něco, co může být, ale není nebo může nebýt, ale je. Příliš matoucí, složitá a komplikovaná formulace? Ano, stejně jako život sám. Většinou však existuje řešení. Pojďte se podívat, co se už povedlo…

Případy

Mgr. Daniel Grimm

Váš advokát

Chceme se setkat?