Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Exekuce, Propagace

Víte, že mnoho exekučních řízení je vedeno neoprávněně?

V minulosti řada společností využívala k vymáhání pohledávek tzv. soukromých rozhodčích soudů. Pakliže dlužník z jakéhokoli důvodu svůj dluh nezaplatil, rozhodoval o žalobě nikoli nestranný soud, ale soukromý rozhodce, jímž mohl být prakticky kdokoli, koho si společnost zvolila.

Rozhodce následně vydal rozhodčí nález, který putoval přímo k exekutorovi, a ten nařídil exekuci. Dlužník se tak o dluhu mnohdy dověděl až v okamžiku, kdy jej navštívil soudní vykonavatel.

Nelze to mít společnostem za zlé… Při tehdejší rychlosti soudního aparátu využily nejjednodušší možnosti, kterou jim právní řád nabízel – rozhodčího řízení. Ostatně, takový rozhodčí soud jste si mohli (jste-li svéprávní) založit bez větších problémů i Vy. Následně stačilo domluvit se s některou společností, vybírat od ní několikaset korunový poplatek za každou z tísíců žalob, usrkávat kvalitní rum a pokuřovat pravý kubánský doutník někde v Karibiku. Vydávání rozhodčích nálezů za Vás obstaralo několik studentů, kteří pouze měnili částky a data v předem připravených vzorech.

Postupem času však soudy tuto praxi (zejména úvěrových či realitních společností) zatrhly a prohlásily rozhodčí doložky skryté zrakům průměrných spotřebitelů v hloubi všeobecných obchodních podmínek za .

Již nařízené exekuce ovšem běžely vesele dál, neboť demotivovaný dlužník ztratil zájem svou sitauci řešit. Smířil se s tím, že mu měsíčně exekutor pár stovek či tisícovek uzme, vždyť na právníka, který by se do věci pustil, už mu stejně ničeho nezbývalo…

A běží dosud!!!! Přitom to tak být nemusí. Řešení je jednoduché. Stačí si dohodnout schůzku a o vše potřebné se postarám.

Pokud uvažujete o insolvenci, muže Vám zastavení takových exekucí pomoci snížit základ dluhů a tím pádem i výši příjmů, které musíte prokázat.

Byť nejsem zastáncem současného trendu „omilostňování“ dlužníků (ba naopak, dluhy se mají plnit!!!), mám za to, že v řadě případů se opravdu stala nespravedlnost. V poslední době jsem se s několika takovými případy setkal a pomohl klientům docílit zastavení exekuce…

Proto, máte-li v blízkosti někoho, kdo se do podobně nepříjemné situace dostal, vězte, že mu může být pomoci 🙂. Případ jsem ochoten posoudit, a seznám-li, že to má smysl (tedy, že se opravdu stal „obětí“ nekalých praktik”) bezplatně převzít právní zastoupení. 🙂

Jak jsem výše uvedl. Dluhy se mají plnit. Sám je vymáhám a dokáží mě vytočit notoričtí dlužníci, kteří si napůjčují kde se dá a věřitelům se vysmívají, neboť oficiálně nic nemají (takové stavím na roveň oněm nepoctivým obchodníkům s chudobou). Ovšem jsou případy, kdy je bezplatná právní pomoc na místě.

Má smysl své dluhy řešit.

Kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu (kancelar@danielgrimm.cz) nebo formuláře zde.

Mgr. Daniel Grimm, advokát

GDPR poradenství (jak na ochranu osobních údajů)

GDPR poradenství (jak na ochranu osobních údajů)

GDPR, Propagace

Autor: Daniel Grimm, publikováno dne 11. 5. 2018

Pakliže podnikáte, v poslední době na Vás patrně útočí bezpočet nabídek na implementaci GDPR.

O co se jedná?

GDPR je nařízení EU, které upravuje ochranu osobních údajů. Je pravdou, že se dotkne prakticky všech podnikatelů. Někoho více, jiného méné. Avšak značná část nabídek týkajících se služeb v oblasti GDPR, které předvídají pomalu apokalypsu, je jen velký marketingový chyták. Ostatně ono se toho zase tolik nemění.

Již nyní upravuje problematiku osobních údajů zákon č. 101/2000 SB. Osobám nakládajícím s osobními údaji ukládá řadu povinností. Nelze říct, že by GDPR kladlo na tyto subjekty mnohem vyšší nároky než je tomu dosud. Je pravdou, že tyto povinnosti nikdo příliš nedodržoval a jejich dodržování nevymáhal. S příchodem GDPR hrozí za porušování nařízení poměrně citelné sankce, což řadu podnikatelů děsí. Proto se jedná o poměrně lukrativní bysnys.

Pokud jste menší společností či živnostníkem, nemusíte vynakládat desetitisíce na přizpůsobení Vašich procesů GDPR. Je však třeba pečlivě vybírat koho s žádostí o poskytnutí poradenství oslovíte…

GDPR se věnujeme i v naší kanceláři. Navíc si základáme na individuální a férovém přístupu. Připravíme Vám nezbytné minimum, abyste se nemuseli GDPR obávat. Nic víc, nic míň…

S žádostí o nezávaznou konzultaci nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese kancelar@danielgrimm.cz nebo telefonicky na tel. č. 777 499 343.

Mgr. Daniel Grimm, advokát