Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Exekuce, Propagace

Víte, že mnoho exekučních řízení je vedeno neoprávněně?

V minulosti řada společností využívala k vymáhání pohledávek tzv. soukromých rozhodčích soudů. Pakliže dlužník z jakéhokoli důvodu svůj dluh nezaplatil, rozhodoval o žalobě nikoli nestranný soud, ale soukromý rozhodce, jímž mohl být prakticky kdokoli, koho si společnost zvolila.

Rozhodce následně vydal rozhodčí nález, který putoval přímo k exekutorovi, a ten nařídil exekuci. Dlužník se tak o dluhu mnohdy dověděl až v okamžiku, kdy jej navštívil soudní vykonavatel.

Nelze to mít společnostem za zlé… Při tehdejší rychlosti soudního aparátu využily nejjednodušší možnosti, kterou jim právní řád nabízel – rozhodčího řízení. Ostatně, takový rozhodčí soud jste si mohli (jste-li svéprávní) založit bez větších problémů i Vy. Následně stačilo domluvit se s některou společností, vybírat od ní několikaset korunový poplatek za každou z tísíců žalob, usrkávat kvalitní rum a pokuřovat pravý kubánský doutník někde v Karibiku. Vydávání rozhodčích nálezů za Vás obstaralo několik studentů, kteří pouze měnili částky a data v předem připravených vzorech.

Postupem času však soudy tuto praxi (zejména úvěrových či realitních společností) zatrhly a prohlásily rozhodčí doložky skryté zrakům průměrných spotřebitelů v hloubi všeobecných obchodních podmínek za .

Již nařízené exekuce ovšem běžely vesele dál, neboť demotivovaný dlužník ztratil zájem svou sitauci řešit. Smířil se s tím, že mu měsíčně exekutor pár stovek či tisícovek uzme, vždyť na právníka, který by se do věci pustil, už mu stejně ničeho nezbývalo…

A běží dosud!!!! Přitom to tak být nemusí. Řešení je jednoduché. Stačí si dohodnout schůzku a o vše potřebné se postarám.

Pokud uvažujete o insolvenci, muže Vám zastavení takových exekucí pomoci snížit základ dluhů a tím pádem i výši příjmů, které musíte prokázat.

Byť nejsem zastáncem současného trendu „omilostňování“ dlužníků (ba naopak, dluhy se mají plnit!!!), mám za to, že v řadě případů se opravdu stala nespravedlnost. V poslední době jsem se s několika takovými případy setkal a pomohl klientům docílit zastavení exekuce…

Proto, máte-li v blízkosti někoho, kdo se do podobně nepříjemné situace dostal, vězte, že mu může být pomoci 🙂. Případ jsem ochoten posoudit, a seznám-li, že to má smysl (tedy, že se opravdu stal „obětí“ nekalých praktik”) bezplatně převzít právní zastoupení. 🙂

Jak jsem výše uvedl. Dluhy se mají plnit. Sám je vymáhám a dokáží mě vytočit notoričtí dlužníci, kteří si napůjčují kde se dá a věřitelům se vysmívají, neboť oficiálně nic nemají (takové stavím na roveň oněm nepoctivým obchodníkům s chudobou). Ovšem jsou případy, kdy je bezplatná právní pomoc na místě.

Má smysl své dluhy řešit.

Kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu (kancelar@danielgrimm.cz) nebo formuláře zde.

Mgr. Daniel Grimm, advokát