Mgr. Karel Gerhardt, advokátní koncipient

Úvod

Víte, na základě, jakých skutečností dochází každoročně k zvýšení Vašeho pojistného, a jak má být ze strany pojišťovny oznámeno?

Tyto informace se dozvíte v našem krátkém příspěvku, který Vám blíže objasní problematiku zvyšování pojistného a jeho úskalí.

Na základě čeho pojišťovny novou výši pojistného určují?

Každoroční placení pojistného se týká většiny obyvatel ČR. Jedním z běžných typů pojištění je zákonné pojištění vozidel neboli povinné ručení. Pro zajímavost v ČR připadá celkem 573 aut na 1000 obyvatel. Výše pojistného u povinného ručení se mění téměř každý rok. Zákonodárce upravil problematiku zvyšování pojistného v § 2785 a násl. občanského zákoníku.

Dle zákona na základě změny rozhodných podmínek. Rozhodné podmínky jsou u povinného ručení například zvýšení cen oprav za auta či zvýšení ceny součástek, atd.

Změnu výši pojistného musí pojišťovna sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.  Ačkoliv se zdá tato formulace celkem jasná, má jeden zásadní nedostatek, neurčuje, jakou formou má dojít právě k onomu sdělení zvýšení pojistného.

Kde je háček…

Spousta zákazníků pojišťoven má sjednáno zasílání veškeré komunikace s pojišťovnou na email namísto zasílání dopisem na adresu svého bydliště. Jelikož je komunikace skrze email pro pojišťovny zdarma, jsme občas až zbytečně zahlceni emaily s různými sdělení, které zpravidla ani nečteme a často mohou zapadnout do tzv. spamu.

Jenže jeden z těchto emailů může být právě oním sdělením o zvýšení pojistného. Pokud pojištěnec nesouhlasí se zvýšením pojistného, musí oznámit svůj nesouhlas nejpozději do jednoho měsíce pojišťovně, v opačném případě se předpokládá, že se zvýšením souhlasí.

Stává se bohužel běžnou praxí, že pojišťovny zvýší pojistné i o dvojnásobek původní výše a čekají, jestli si zákazník sdělení všimne. V některých případech dokonce pojišťovny sami napomáhají tomu, aby sdělení o zvýšení pojistného zapadlo pojištěnci do spamu v emailu. Děje se tak například označením emailu nic neříkajícím názvem, který působí jako jiné běžné sdělení od pojišťovny, které dojde zákazníkovi několikrát za měsíc.

Takové jednání je v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele a také v rozporu s dobrými mravy, což je dle našeho názoru v právním státě nepřípustné.

Řešíte obdobný problém? Neváhejte nás kontaktovat. Naše kancelář je schopna Vám nabídnout řešení, aby nedošlo k zvýšení pojistného o nepřiměřenou výši.

Nepíšeme pohádky, děláme právo!

Mgr. Karel Gerhardt advokátní koncipient

advokátní kancelář Mgr. Daniela Grimma
Janáčkova 1089/20, 702 00 Ostrava
tel: + 420 770 114 524
ID datové schránky: yz96uej
www.danielgrimm.cz I FACEBOOK I Instagram