Zpracujeme kompletní smluvní dokumentaci při prodeji (koupi) nemovitostí do 2 pracovních dnů od zadání a zajistíme všechny související kroky. Po podpisu smluv se tedy nemusíte již o nic starat. 

Jak celý proces probíhá?

Do 2 pracovních dnů od zadání připravíme návrh kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově. Po zapracování případných připomínek si sjednáme termín podpisu u nás v kanceláři. Podpis vám na místě ověříme, takže nebudete muset chodit na Czech POINT. 

Po složení finančních prostředků do advokátní úschovy vám zašleme potvrzení o připsání finančních prostředků s elektronickým podpisem a podáme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Následně běží 20denní lhůta, po kterou katastrální úřad ze zákona nemůže vklad povolit. Po jejím uplynutí, provedení vkladu nového majitele a případně výmazu zástavních práv týkajících se úvěru prodávajícího vám rozešleme originál listu vlastnictví a vyplácíme finanční prostředky prodávajícímu. 

Advokátní úschova chrání jak prodávajícího, tak kupujícího. Návrh na vklad vlastnického práva nebude podán dříve, než bude zaplacena kupní cena. Kupující pak má jistotu, že peníze nebudou prodávajícímu vyplaceny dříve, než bude kupující zapsán jako vlastník nemovitostí.

Celý proces může proběhnout dálkově v rámci celé ČR.

Vaše peníze jsou v naprostém bezpečí.

Máme velké zkušenosti s nejrůznějšími právními vztahy k nemovitostem. 

Provedli jsme již více než 900 převodů a 850 advokátních úschov v hodnotě více než 2 miliardy.

Cena nezahrnuje správní poplatek ve výši 2 000 Kč, který se platí katastrálnímu úřadu.