Uzavřeli jste úvěrovou smlouvu a následně jste se nestačili divit, kolik zaplatíte na úrocích a různých poplatcích?

Nemusí být vše ztraceno. Vystupuje-li žadatel v pozici spotřebitele, musí úvěrující instituce splnit řadu povinností, zejména informačního charakteru. Zároveň by však měl prověřit schopnost žadatele úvěr splácet.

Ne všechny instituce tyto povinnosti plní tak jak by měly. Přitom, jejich porušení může mít za následek až neplatnost úvěrové smlouvy.
Je-li smlouvá neplatná, má dluží povinnost vrátit věřiteli v přiměřené době pouze částku, kterou si vypůjčil. Tedy bez úroků a poplatků. Musí se však obrátit na příslušné instituce a učinit určitá právní jednání.

Chcete-li vědět, zda je Vaše smlouva platná, obraťte se na nás. Prostudujeme si podklady, věc nezávazně posoudíme, a následně Vám doporučíme další postup. Samozřejmě, bude-li mít za to, že je smlouva neplatná učiníme za Vás příslušná podání.

Pošlete nám mail! Budeme Vás zpětně kontaktovat.

grimm@danielgrimm.cz