S čím přicházíte?

S chladnou hlavou rozpleteme složité

Mobilní spojení

+420734412648
Pokud mě nezastihnete telefonicky, kontaktujte mě, prosím e-mailem.

Sídlo

Janáčkova 1089/20, 702 00 Ostrava

Pobočka

Husova 653, 749 01 Vítkov

E-mail

kancelar@danielgrimm.cz

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 16369
IČ: 04191307 | DIČ: CZ8609266028 | BÚ: 8900319769/5500