Advokacie je činnost náročná a nelze ji dělat zadarmo. Nechci však neadekvátně připravit klienta, zejména jednotlivce, o jeho prostředky, neúměrně vytvořenou cenou. Tu proto nastavuji tak, aby vyhovovala Vám i mě. Nejsme sice na tureckém bazaru, ale smlouvat se mnou můžete. V cenotvorbě hledám kompromis.

Ceník

Základní hodinová sazba,
zejména v případě obhajoby v trestním řízení,
či během zastupování před soudy.

2 000 Kč

Při vymáhání pohledávek se cena odvíjí od její výše,
minimálně od 2 000 Kč.

Za založení obchodní společnosti si účtuji poplatek od 15 000 Kč.

Cenu smlouvy Vám navrhnu individuálně dle hodnoty jejího plnění a obsahu.

U převodu nemovitostí tvoří základ 5 000 Kč za kupní smlouvu a 3 000 Kč za advokátní úschovu (ověření podpisů a příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou samozřejmou součástí ceny). Konečná částka je odvislá od kupní ceny.

Nesporný rozvod Vás bude stát
od 6 000 Kč , v závislosti na tom, zda máte nezletilé děti či nikoli vypořádání společného jmění manželů pak od 5 000 Kč výše (je odvislé od hodnoty Vašeho majetku a složitosti případu).

Obchodní korporaci při změně společenské smlouvy bez nutnosti notářského zápisu účtuji částku 5 000 Kč. Vytvoření stanov pro sdružení vlastníků jednotek a družstva od 8 000 Kč, pro spolky od 2 500 Kč.

Odměna může být ve všech případech sjednána rovněž jako mimosmluvní
dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).