Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Víte, že mnoho exekučních řízení je vedeno neoprávněně? V minulosti řada společností využívala k vymáhání pohledávek tzv. soukromých rozhodčích soudů. Pakliže dlužník z jakéhokoli důvodu svůj dluh nezaplatil, rozhodoval o žalobě nikoli nestranný soud, ale soukromý ro