Author Archives: admin

Neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru

Uzavřeli jste úvěrovou smlouvu a následně jste se nestačili divit, kolik zaplatíte na úrocích a různých poplatcích? Nemusí být vše ztraceno. Vystupuje-li žadatel v pozici spotřebitele, musí úvěrující instituce splnit řadu povinností, zejména informačního charakteru. Zárov

Vybržďování pohledem trestního práva

Antonín Veselý, paralegal Stephen Hawking kdysi prohlásil: „Agresivita, největší zlozvyk lidstva, zničí civilizaci.“ Při tomto citátu se možná mnohým z vás vybaví krvavé záběry z válek, jiným asi jen ranní cesta autem do práce. Je smutným faktem, že se silnice s

Rozvod manželství

Bohužel, v životě nastávají chvíle, kdy nastal čas rozejít se s člověkem, s nímž jsme sdíleli společný život a rozhodli se vstoupit do manželství. Je to smutná událost, ale mnohdy nevyhnutelná. A bolestivá. Bolestivé je samozřejmě i řešení administrativních záležitost

Neoprávněná exekuce rozhodčího nálezu

Víte, že mnoho exekučních řízení je vedeno neoprávněně? V minulosti řada společností využívala k vymáhání pohledávek tzv. soukromých rozhodčích soudů. Pakliže dlužník z jakéhokoli důvodu svůj dluh nezaplatil, rozhodoval o žalobě nikoli nestranný soud, ale soukromý ro