Kontakt

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 16369
sídlem Závodní 200/101, 700 30 Ostrava
e-mail: grimm@danielgrimm.cz 
IČ: 04191307  DIČ: CZ8609266028
bankovní spojení 8900319769/5500